Program

Odborný program bude průběžně doplňován, nyní jsou známy okruhy témat:

  • Nezdolnost a reakce na traumatickou zkušenost: ošetřování psychických traumat, trauma-informovaná péče; krizové služby; profesionální a neformální podpora
  • Jak rozumět resilienci: propojování psychologických, neurovědních a dalších výzkumů a jejich přínos pro praxi (zdroje odolnosti; individuální a skupinová odolnost; následky válečných a přírodních katastrof; organizace služeb)
  • Nezdolnost CDZ: udržitelnost, rozšiřování sítě, podpora odolnosti v týmu, efektivní postupy
  • Podpora resilience u dětí, adolescentů a rodin
  • Osoby s emoční nestabilitou v komunitní péči: přístupy podporující zvládání a resilienci
  • Zátěž a nezdolnost pomáhajících profesionálů: jak podporujeme vlastní resilienci