KSP 2023

PŘÍSPĚVKY dle ODBORNÉHO PROGRAMU

Pěč O., Dragomirecká E., Šelepová P.: 
Ohlédnutí za historií konferencí sociální psychiatrie
Rosenbaum B. 
Vodítka pro psychodynamickou psychoterapii psychóz (Guidelines for psychodynamic psychotherapy for psychoses)/přednáška v angličtině s českým konsekutivním překladem/       
Wůdyová J., Plochová B., Havelková M.: 
Najdi 10 rozdílů - CDZ Brno a CDZ PN Brno
Betlachová T., Křížová V., Sýkorová V.: 
Multidisciplinární práce s klientem v CDZ v kazuistických vinětách.
Roboch Z.: 
Funguje doopravdy propojení sociálního a zdravotního světa?
Winkler P., Formánek T., Mladá K., Kagstrom A., Mohrová Z., Mohr P., Csemy L.: 
Nárůst prevalence současných duševních onemocnění v kontextu pandemie COVID-19 a souvisejících opatřeních v ČR: analýza opakovaných průřezových studií na obecné dospělé populaci.
Krupčík O.: 
Vývoj a využití nástroje pro odhad doby neléčené psychózy.
Stuchlík J.: 
Hodnocení kvality v Centrech duševního zdraví.
Tomášková H.: 
Měření fidelity služeb v oblasti psychiatrické péče a její význam pro poskytování služeb – příklad včasné intervence.
Nawka P., Hurová J.: 
Dôverníctvo - ako nástroj napĺňania individuálnych plánov životom.
Dvořáček V.: 
Zapojování pacientských organizací do multidisciplinárního přístupu v péči o duševní zdraví
Kostka M., Zajíčková A.: 
Stopstigma - internetová poradna se zapojením peer pracovníků. Co s úspěšným projektem dál?
Štefl J., Císař Z., Soldánová S., Říčan P.: 
Peer konzultanti v systému péče o duševní zdraví – historie a výhled do budoucna
Pluhaříková Pomajzlová J.: 
Aktuální vývoj a důležité novinky Modelu CARe v praxi
van de Berg M., Teclová E., Pluhaříková Pomajzlová J.: 
Metoda Yucel – když slova pro zotavení nestačí
Zomer L., Růžičková M., Pluhaříková Pomajzlová J.: 
Aktivní třístranné partnerství pro zotavení – aneb co dělat, když zotavení v dlouhodobé psychiatrické péči stagnuje
Lorenc J.:  CHYBÍ PPT
Krizová intervence jako loď posádky CDZ
Papežová S.: 
Reforma péče o duševní zdraví – současnost a další perspektivy
Švejdová Jandová M., Broulíková H. M.: 
Představení Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030.
Vevera J.: 
Vývoj psychiatrické péče v Plzeňském kraji
Fojtíček M.: 
Komunitní péče o duševní zdraví v Plzeňském kraji
Probstová V., Pěč O.: 
Terapeutické vztahy a situace v komunitní péči očima psychoterapie
Dragomirecká E.: 
Od terapeutické skepse po zplnomocnění: krátký exkurz do historie sociálněpsychiatrického výzkumu
Šuhajdová E., Hejl L: 
Psychosociální rehabilitace v PN Bohnice a spolupráce s klinikou ESET
Fojtíček M.: 
Proč je multidisciplinární spolupráce 2. stupně (tj. v psychiatrických nemocnicích) složitější?
Zárubová K., Julínová I.: 
Prolínání dvou světů na malých okresech – Znojmo a Hodonín
Fukala J., Kozák J.: 
Otevřený dialog: zkušenosti se zaváděním otevřeného dialogu v sociální službě sociální rehabilitace organizace ZAHRADA 2000 z.s.
Konrád O.: 
Historické perspektivy vztahu k násilí, homosexualitě a zoofilii v Tyrolsku
Kubátová H.: 
Vina, zodpovednosť a trauma
Střelec J.: 
Kriminalita a násilné chování pohledem soudní psychiatrie v komunistickém Československu. Vybraná trestní řízení z 50. a 60. let 20. století
Pišl V., Vevera J.: 
Násilí v době covidových restrikcí: výjezdy záchranné služby
Kasal A.: 
Co nás čeká v oblasti prevence sebevražd v nadcházejících 10 letech? Shrnutí Národního akčního plánu prevence sebevražd 2020-2030
Zimmermannová M., Michel N.: 
Multidisciplinární tým podpory vzdělávání – Práh jižní Morava, z.ú. a Masarykova Univerzita Brno, podpora dětí a mladých lidí v JMK
Votavová R., Vrbová A.: 
Blázníš? No a! v síti
Bechyňová L.:
Gramotnost v oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících
Zárybnická P., Rubricius M., Lejčko P.: 
Práce s mladými lidmi v týmu včasné intervence v Plzni
Dlhošová T., Stoklasová I.: 
Hospitalizace jako výsledek intervence komunitního týmu - příklady dobré praxe
Kuklová M.: 
Včasné intervence u osob s psychotickým onemocněním – kritéria pilotního projektu
Vaníčková K., Hrbková E.: 
Práce s klienty s emočně nestabilní poruchou osobnosti v komunitní péči
Lorenc J.: 
Mluvíme stejnou řečí?
Chroustová L.: 
Zkušenost s IPS v CDZ Plzeň
Drobný J., Pastucha M.: 
Pohybové aktivity jako součást komplexní péče v multidisciplinárních týmech pro lidi s vážným duševním onemocněním
Petrásková M., Říčan P.: 
Děláme dost pro rodiny lidí s duševní nemocí?
Šrámková P., Jašková D.: 
Centrum zotavení a škola zotavení Práh j. Morava aneb jak na ambulantní podporu?
Opletalová M.: 
Daleká cesta za domovem
Mužík J., Frýbert J.: 
Zkušenosti s přístupem Housing First pro lidi s duševním onemocněním v Plzni
Lacinová B.: 
Proměna požadavků na pacientské důvěrníky v průběhu let fungování reformy
Guerrero Z., Pukanová S., Macháčková M., Skopcová A., Blažejovská T., Muller M., Nesládek M., Roboch Z., Vítková M., Kafková H., Veselský M., Šíchová A.:  
Vývoj a pilotáž programu proti stigmatizaci lidí s duševním onemocněním v České Republice – iniciativa Na Rovinu
Kondrátová L., Mladá K., Formánek T.: 
Míra rehospitalizace u osob po první epizodě psychotického onemocnění v ČR: předběžné výsledky z registrové studie
Šupa J., Novák M., Pečená J.: 
Mám to v rukách! Nebo ne?
Pražáková M., Sobotka J.: 
Cestou - necestou k peerství
Řezníková V., Černá M., Dubnová M., Kubinová P.: 
Role Školy zotavení ve zdravotní a sociální péči v CDZ
Košťálek D., Hejl L., Neubauerová K.: 
Vznik a tvorba klientského časopisu Očko ESETu.
Beranová N., Cina P.: 
DOSTUDUJ – podporované vzdělávání
Rosenová J., Houdek H.: 
„Zdravotní klauni a děti v psychiatrické péči – programy a zkušenosti“
Růžička J.: 
Význam komunitního výcviku.
Valenta J.: 
Zkušenosti práce psychiatra v CDZ s pozadím gestaltterapie
Hudlička P.: 
Místo psychoterapie ve službách nabízených multidisciplinárními týmy
Durajová Z.: 
Opatrovnictví a jiné způsoby podpory při rozhodování u lidí s duševním onemocněním
Wolna A., Kupková P., Oborník J.: 
„Okno do duše“ – zhodnocení tříletého projektu psycho-sociální rehabilitace v Hořicích formou ambulantní docházky
Kaňová S.: 
Terénní práce s lidmi bez domova aneb „Kde domov můj?“
Fialková K., Stříbrná R.: 
Síť Slyšení hlasů v ČR dnes a zítra
Holmerová I.: 
Kde se vzali a kde jsou?