Aktivní účast

K aktivní účasti se přihlaste vyplněním formuláře a zasláním na níže uvedený kontakt do 30.6.2023:

Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč

Klinika ESET
Úvalská 3411/47,  100 00  Praha 10
Tel.: +420 272 941 933
E-mail: eset.pec@volny.cz

Přihláška k aktivní účasti ke stažení ZDE.

Tematické okruhy příspěvků:
- Nezdolnost a reakce na traumatickou zkušenost: ošetřování psychických traumat, trauma-informovaná péče; krizové služby; profesionální a neformální podpora
- Jak rozumět resilienci: propojování psychologických, neurovědních a dalších výzkumů a jejich přínos pro praxi (zdroje odolnosti; individuální a skupinová odolnost; následky válečných a přírodních katastrof; organizace služeb)
- Nezdolnost CDZ: udržitelnost, rozšiřování sítě, podpora odolnosti v týmu, efektivní postupy
- Podpora resilience u dětí, adolescentů a rodin
- Osoby s emoční nestabilitou v komunitní péči: přístupy podporující zvládání a resilienci
- Zátěž a nezdolnost pomáhajících profesionálů: jak podporujeme vlastní resilienci
- Služby duševního zdraví v Ústeckém kraji
- Různé

Příspěvky mohou být prezentovány ve formě přednášky, posteru nebo prezentace v rámci panelu.

Preferovanou formu prezentace prosím zatrhněte na formuláři, který naleznete v odkazu výše.

Po posouzení vědeckým výborem bude Váš příspěvek zařazen do odborného programu. Informováni budete e-mailem.

UPOZORŇUJEME, ŽE I AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI JSOU POVINNI UHRADIT REGISTRAČNÍ POPLATEK.